ZSK GÜBRE TESİSİ OLARAK

Doğal ve organik gübre üretiyoruz.

Toprak verimliliği ve sürdürülebilir tarım için

Tesisimiz hayvansal gübreleri çeşitli işlemlerden geçirerek kullanımınıza sunuyor. Hayvansal gübreler, lifli yapısı sayesinde toprağın su tutma kapasitesini arttırır ve havalanmasını sağlar, ayrıca bitkinin don ve kuraklık karşısında dayanılılığını arttırır.Toprağa önemli düzeyde azot (N), fosfor (P) ve potasyum (K) gibi ana besin maddeleri yanında bitkiler için gerekli diğer mineralleri de sağlar. Ayrıca toprağın genel yapısını bitki gelişimi için uygun hale getirir, mikroorganizma popülasyonunu değiştirir ve toprağın su tutma kapasitesini artırır.

Kusursuz bahçe ve tarım alanları için ürettiğimiz gübre

Bitkilerin gelişmesi için gerekli besin maddelerini sağlar.
Toprağın su tutma kapasitesini ve geçirgenliğini artırır.
Toprağın kolay yumuşamasını sağlar ve toprak işlemeyi kolaylaştırır.
Toprağın organik madde miktarını artırır.
Toprağın pH’sını düzenler.
Topraktaki mikroorganizma sayısı ve etkinliğini artırarak toprağı daha verimli hale getirir.